Click here to go to the Lund university homepage!

Menu:

Uppdateringar:

5 september, 2008:
Första versionen
29 januari, 2011:
Mindre ändringar

Senaste nytt

Information kring aktuella händelser och LUCCI-aktiviteter hittar du på vår nyhetssida!

Gå till nyhetssidan (på engelska)...

Om Linnéstöden

Under 2008 delade Vetenskapsrådet och Formas för andra gången ut en serie så kallade Linnéstöd till forsknings-kollaborationer vid svenska universitet. Målet med dessa anslag är att ge ett långsiktigt stöd till högklassig svensk forskning inom utvalda, högt prioriterade områden. Pengarna, som är tänkta att förbättra forskargruppernas möjligheter att göra sig gällande internationellt, delas ut under en tioårsperiod.

Läs mer...

Välkommen till LUCCI!

LUCCI - Centrum för studier av växelverkan mellan kolets kretslopp och klimatet - är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Centrets forskare kommer från ett brett spektrum av specialdiscipliner, bland annat geologi, naturgeografi, klimatologi, atmosfärsfysik och atmosfärskemi, ekologi, växtfysiologi, markvetenskap och mikrobiologi. Totalt deltar ca 120 forskare från fyra institutioner vid Lunds universitets Naturvetenskapliga fakultet:

Linnéstödet från Vetenskapsrådet och Formas ger centrumet en stabil finansiell bas för 10-årsperioden. Vi hoppas att kunna bidra med viktig information till samhället i form av kunskap kring hur kolets kretslopp samverkar med och påverkas av klimatet - något som är i högsta grad relevant för att kunna motverka den pågående klimatförändringen.

På den här webbplatsen ska vi samla information kring LUCCI. Just nu är det mesta av innehållet på engelska, men allt eftersom kommer mer material på svenska att läggas upp. Du kan navigera dig fram genom att använda länkarna i menylisten till vänster på sidan.


* Formad 2010-01-01 genom en sammanslagning av institutionerna för geologi och naturgeografi & ekosystemanalys.