Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Forskarskola för gymnasielärare

Är du lärare på gymnasiet och intresserad av att forska på halvtid? Nu erbjuder LUCCI vid Lunds universitet och Bolincentret vid Stockholms universitet tolv platser för lärare som vill vara forskarstudenter inom naturvetenskap och geografi med inriktning på klimat. Studierna ger en licentiatexamen.
licentiander sökes bild

 

För antagna på forskarskolan sker forskarstudierna på halvtid över fyra år, och tanken är att eleverna på gymnasieskolan ska få vara delaktiga i sin lärares forskning, med egna projekt och specialarbeten. Det finns också resurser att göra fältstudier och resor i samband med forskningsprojekten. Det finns tolv platser till forskarskolan, varav hälften har sin handledning vid Lunds universitet och hälften vid Stockholms universitet.

Mer information om utbildningens upplägg och hur du söker finns på den här länken till Stockholms universitet

 

 

 

Latest news

13 December 2018

Tracking air pollutions

Tracking air pollutions
18 September 2018

Climate modelling and potential positive feedback from peatlands globally

Climate modelling and potential positive feedback from peatlands globally
23 August 2018

Workshop: Pitch your research in 3 minutes

Workshop: Pitch your research in 3 minutes
8 June 2018

LUCCI Conference: Registration is open

LUCCI Conference: Registration is open
5 February 2018

Forskarskola för gymnasielärare

Forskarskola för gymnasielärare

LUCCI - Lund University Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interactions

Department of Physical Geography and Ecosystem Science

Lund University

Sölvegatan 12

S-223 62 Lund, Sweden