Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Forskarskola för gymnasielärare

Är du lärare på gymnasiet och intresserad av att forska på halvtid? Nu erbjuder LUCCI vid Lunds universitet och Bolincentret vid Stockholms universitet tolv platser för lärare som vill vara forskarstudenter inom naturvetenskap och geografi med inriktning på klimat. Studierna ger en licentiatexamen.
licentiander sökes bild

 

För antagna på forskarskolan sker forskarstudierna på halvtid över fyra år, och tanken är att eleverna på gymnasieskolan ska få vara delaktiga i sin lärares forskning, med egna projekt och specialarbeten. Det finns också resurser att göra fältstudier och resor i samband med forskningsprojekten. Det finns tolv platser till forskarskolan, varav hälften har sin handledning vid Lunds universitet och hälften vid Stockholms universitet.

Mer information om utbildningens upplägg och hur du söker finns på den här länken till Stockholms universitet

 

 

 

Latest articles

5 February 2018
Forskarskola för gymnasielärare
Forskarskola för gymnasielärare
23 January 2018
Sot, molnbildning, och klimatet
Sot, molnbildning, och klimatet
17 January 2018
Ancient eyes under the microscope
Ancient eyes under the microscope
8 January 2018
Course: Effects of Climate Change on Arctic Livelihoods and Living Conditions (2-10 ECTS)
Course: Effects of Climate Change on Arctic Livelihoods and Living Conditions (2-10 ECTS)
15 December 2017
Paleofire knowledge for current and future ecosystem management
Paleofire knowledge for current and future ecosystem management

LUCCI - Lund University Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interactions

Department of Physical Geography and Ecosystem Science

Lund University

Sölvegatan 12

S-223 62 Lund, Sweden