Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Sot, molnbildning, och klimatet

"Rykande hett" är ett vanligt uttryck. Men går du ut med en kopp rykande hett te på en plats med ren luft, till exempel i Arktis, kommer du att se att det faktiskt inte ryker lika mycket som i mer urbana områden. Långt från utsläpp och damm finns så få partiklar i luften att ångan inte har så mycket att kondensera på – då bildas ingen synlig "rök".
clouds

Molndroppar skapas nämligen runt små partiklar i luften, så kallade aerosolpartiklar. Det försvinnande lilla moln som blir synligt ovanför en kopp rykande hett te är inte beständigt men det är samma princip: luftens osynliga vattenånga kondenserar på aerosolpartiklar i luften, som då kallas kondensationskärnor. Synliga moln på himlen består av miljontals vattendroppar eller iskristaller som bildats runt kondensationskärnor av något slag.

En aerosol är i sin tur någon form av partiklar som uppehåller sig i en gas, till exempel luften, och kan vara flytande eller fast. De flesta luftburna partiklarna bildas naturligt: av vegetationen, havet, marken. Men det finns också många antropogena källor, såsom markanvändning, förbränning och avgaser från dieselbilar, och inte minst sot.

Cerina Wittbom är disputerad på ämnet aerosoler med fokus på sot, molndroppsbildning och klimat vid Fysiska institutionen på Lunds universitet, och expert på molndroppsbildning kring sotpartiklar. Genom hennes forskning kunde förändringen över tid av sotpartiklarnas form och egenskaper följas i sin helhet för första gången, från vattenavstötande samlingar av sotpartiklar (med vetenskapliga termer: hydrofoba sotagglomerat) i tidiga stadier, till större och mer sfäriska sotpartiklar med en annan kemisk sammansättning som inte stöter bort vatten.

Att nybildade sotpartiklar bidrar till uppvärmning av klimatet har varit känt länge. Cerina har funnit att sot påverkar klimatet även i den senare delen av sin livscykel i form av molnbildning.

- Nya sotpartiklar är dåliga på att forma moln. De stöter bort vatten. Men när de åldras kan sotpartiklar agera som så kallade molndroppskärnor. Den forskningen är en del av min avhandling, och vi ser att de molnbildande egenskaperna hos åldrat sot påverkar klimatet.

Bild: sotpartiklarnas påverkan, från bilen till klimatet.
Sotpartiklarnas påverkan, från bilen till klimatet.

Mätningar i luftmassor som rörde sig från staden till landsbygden visade att partiklarna åldrades snabbare än man trott tidigare, med förändringar som inträffade inom loppet av fem timmar.

Sotpartiklarnas molnbindande förmågor har hittills avfärdats i klimatmodeller på grund av sin komplexa natur och vattenavstötande egenskaper. Hur moln och aerosoler interagerar omnämns i IPCCs rapporter som en av de största osäkerheterna i klimatmodellering, eftersom det inte finns någon enkel forskning att lösa frågan.

-Jag har jobbat med grundläggande forskning i labbet. För att implementera forskningen i modeller krävs enormt mycket datorkapacitet, det är så många parametrar att ta hänsyn till och det är otroligt komplext. Men man kan dra slutsatsen från min forskning att sotpartiklar faktiskt kan fungera som molnkondensationskärnor.

 

Fotnot: Cerina Wittbom, medlem i LUCCI, disputerade i maj 2017 med sin avhandling i fysik vid Lunds universitet med titeln "Black Death - Blue Skies - White Clouds".

Latest news

13 December 2018

Tracking air pollutions

Tracking air pollutions
18 September 2018

Climate modelling and potential positive feedback from peatlands globally

Climate modelling and potential positive feedback from peatlands globally
23 August 2018

Workshop: Pitch your research in 3 minutes

Workshop: Pitch your research in 3 minutes
8 June 2018

LUCCI Conference: Registration is open

LUCCI Conference: Registration is open
5 February 2018

Forskarskola för gymnasielärare

Forskarskola för gymnasielärare

LUCCI - Lund University Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interactions

Department of Physical Geography and Ecosystem Science

Lund University

Sölvegatan 12

S-223 62 Lund, Sweden